เทคนิคการเลือกคัดทะเบียนสวย แบบง่ายๆเหมาะเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของ

แนะนำกลยุทธ์การเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้คุณตรงนั้นเลือกทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณมากมายที่สุดเราเองค่ะมีกลยุทธ์+เรียงความเยอะที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้คุณได้อ่าน เช่นเรียงความ ตัวอักษรทะเบียนที่เหมาะหลบหลีก ปกติตัวอักษรทะเบียนที่เหมาะหลบหลีกมีหมากหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีวิถีทางคิดเลขตัวอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณก็คือว่า

ทะเบียนสวยวิธีการเช่นนี้ครับผม
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงราคาหมู่อักษร 2 ตัวส่วนหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง

2. หลังจากนั้นเมื่อได้ผลบวกแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์

ควรขยับหนีหมู่ตัวอักษรอักษรจัญไรและเลขจัญไร ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือว่า หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรจัญไรและเลขจัญไรไม่ได้ ไม่เหมาะให้เลขจัญไรวันเกิดเป็นเลขตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขเช่นนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ในที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณ ระดับดีมากมาย คือว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  เลขผลบวกที่ให้คุณๆระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวอักษรจัญไรที่เหมาะหลบหลีกตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันพระอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันเดือน  เลข 1 ตัวอักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร เลข 2 ตัวอักษรอักษร ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันพุธเวลากลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันพุธกลางคืน เลข 5 ตัวอักษรอักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ในที่ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนเลขสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนตัวอักษรอักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลบวก หมู่ตัวอักษรอักษร คือว่า 7 + 7 = 14 และผลบวกหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง คือว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้แอ่งน้ำวกกัน ได้จากที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาเลขศาสตร์ 42  คือว่าผลบวกที่ให้คุณระดับดีมากมาย เป็นต้น เพราะเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเทียบเคียงไปเพราะด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันพระอาทิตย์ ก็ไม่เหมาะมีเลข 6 และอักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันพระอาทิตย์เป็นต้น ก็เพราะว่ามีตัวอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็คือว่า วิถีทางคิดเลขผลบวกของเลขทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายเพื่อคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าผลบวกเท่าไหนดีมิดี ในวันนี้เราเองค่ะมีวิถีทางคิดเลขผลบวกมาให้คุณดู

วิธีการคิดเลขผลบวกของทะเบียนสวย

แปลงราคาหมู่ตัวอักษร 2 ตัวส่วนหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงราคาได้เช่นนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาแค่กับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาแค่กับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาแค่กับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาแค่กับ  4
ฉ ในที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาแค่กับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาแค่กับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาแค่กับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาแค่กับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาแค่กับ  9

หลังจากได้ผลบวกแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ เพราะจ่ายกลุ่มเลขศาสตร์ เช่นนี้

– เลขผลบวกดีมากมาย เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้นสูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า มหัทธนะ รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– เลขผลบวกดีปานกลาง เช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณระดับดีปานกลาง เหนื่อยล้าหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้น หากมีความพยายาม

– เลขผลบวกไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ก็เพราะว่าเหนื่อยล้ามากมาย อุปสรรคมากมาย เจอคำถามโซรมกระตุ้น อาชีพ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เหมาะเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/